Đang tải dữ liệu ...
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2022 - ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2025
Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
30/09/2019  - 1.080 lượt

Thực hiện các quy định về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020 của trường thiết thực và hiệu quả, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của CB-GV-CNV trong việc tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh. Sáng 20 tháng 9 năm 2019, Trường cao đẳng Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Đại biểu tham dự hội nghị có Ông Dương Xuân Sơn - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải. Cùng với 108 đại biểu tham dự được bầu chọn từ 18 phòng, khoa, trung tâm của trường. Qua đó, đã thông qua Báo cáo Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, và phương hướng, nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020 của Trường; các dự thảo quy chế, quy định được cập nhật, điều chỉnh trong năm 2019 được triển khai lấy ý kiến đến toàn thể Cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên của trường.


 

Quang cảnh đại biểu tham dự Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2019

Ông Dương Xuân Sơn - Chủ tịch Công đoàn Sở Giao thông vận tải
đến dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị cũng thông qua báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiễn kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019; Đóng góp các ý kiến, thảo luận, bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2019-2020 của trường gồm các mặt: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát triển mạng lưới và quy mô; tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới; xây dựng phát triển đội ngũ, đầu tư trang bị, phát triển cơ sở vật chất; liên kết đào tạo; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; tư vấn hướng nghiệp; các phong trào thi đua và thành tích khen thưởng của tập thể, cá nhân CBVC-NLĐ của trường.


Ông Tô Diệp Khanh – Chủ tịch Công đoàn. Thay mặt Đoàn Chủ tịch
báo cáo tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác, phong trào thi đua năm học 2019 - 2020.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai, dân chủ cơ quan, hội nghị cũng đã nghe báo cáo giải đáp các ý kiến đóng góp và thảo luận tại hội nghị cho văn kiện đã được triển khai, lấy ý kiến của 257 CB-GV-CNV tại 18 tổ công đoàn, phòng, khoa, trung tâm với tổng số 20 ý kiến đóng góp cho 08 dự thảo quy chế, quy định; Báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 và các quy chế, quy định đã triển khai áp dụng trong năm học 2018-2019. 

 

Ông Hoàng Hoài Nam – Hiệu trưởng, thay mặt Đoàn Chủ tịch
báo cáo tổng hợp, giải đáp các ý kiến đóng góp và điều hành thảo luận tại Hội nghị

 Nhân dịp này, trường đã tổ chức trao tặng Chứng nhận Tập thể lao động xuất sắc năm học 2018-2019 cho 08 tập thể phòng, khoa theo Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 24/07/2019, gồm:

 

1.      

Tập thể Phòng Đào tạo;

2.      

Tập thể Phòng Tổ chức - Hành chính;

3.      

Tập thể Phòng Quản lý Cơ sở 3;

4.      

Tập thể Khoa Kinh tế;

5.      

Tập thể Khoa Công nghệ Thông tin;

6.      

Tập thể Khoa Kỹ thuật Ô Tô;

7.      

Tập thể Khoa Kỹ thuật Xây dựng;

8.      

Tập thể Khoa Kỹ thuật Điện – Điện tử;

 
    Trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố theo Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 24/07/2019 cho 04 tập thể và 12 cá nhân; vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2017-2018, 2018-2019), góp phần tích cực vào phong trào thi đua của thành phố, gồm:

       * 04 tập thể:

 

             1.

Tập thể Phòng Đào tạo;

2.      

Tập thể Phòng Tổ chức - Hành chính;

3.      

Tập thể Khoa Công nghệ Thông tin;

4.      

Tập thể Khoa Kỹ thuật Ô Tô;

* 10 cá nhân:

 

  1.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng;

2.

Ông Đoàn Văn Hai, Trưởng Phòng Đào tạo;

3.

Ông Lê Kim Hòa, Giảng viên Phòng Đào tạo;

4.

Ông Nguyễn Vũ Thanh Nhân, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;

5.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Giảng viên Khoa Kinh tế;

6.

Ông Trần Vũ Hòa, Giảng viên Khoa Kinh tế;

7.

Ông Bùi Đức Minh, Trưởng khoa Công nghệ Thông tin;

8.

Ông Nguyễn Tấn Thành, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin;

9.

Ông Tăng Quốc Cường, Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin;

10.

Ông Nguyễn Thế Giới, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Ô Tô;

11.

Ông Tống Văn Lũy, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng;

12.

Ông Lê Công Phương, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

 

    Trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố theo Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 cho 13 cá nhân (bổ sung của năm trước); vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2017-2018, 2018-2019), góp phần tích cực vào phong trào thi đua của thành phố, gồm: 

  1.

Ông Phạm Văn Tám, Phó Hiệu trưởng;

2.

Ông Nguyễn Trọng Điệp, Phó Hiệu trưởng;

3.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Quản lý Cơ sở 3;

4.

Ông Phan Huy Đức, Trưởng khoa Kinh tế;

5.

Ông Nguyễn Trần Đăng Khoa, Phó Trưởng khoa Kinh tế;

6.

Bà Tạ Thy Tuệ, Giảng viên, khoa Kinh tế;

7.

Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng khoa Kỹ thuật Ô Tô;

8.

Ông Trần Hoàng Luân, Giảng viên, khoa Kỹ thuật Ô Tô;

9.

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử;

10.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử;

11.

Ông Cao Thái Nguyên, Giảng viên, khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử;

12.

Ông Phạm Hữu Tấn, Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử;

13.

Ông Trần Ngọc Bình, Giảng viên, khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử.

  

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 Ông Phan Trung Phong - Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kiểm điểm công tác
Ban Thanh tra nhân dântrong năm học 2018-2019 và phương hướng công tác năm học 2019-2020


Ông Đoàn Văn Hai - Trưởng Phòng Đào tạo phát biểu ý kiến thảo luận và giải đáp
các ý kiến
liên quan đến Quy định Chế độ làm việc đối với nhà giáo năm học 2019-2020

 Ông Phan Huy Đức - Trưởng Khoa Kinh tế phát biểu ý kiến thảo luận tại hội nghị

Hội nghị biểu quyết thống nhất thông qua văn kiện Hội nghị và giải trình
các ý kiến đóng góp, thảo luận của Đoàn Chủ tịch

 Bỏ phiếu lấy ý kiến tín nhiệm Ban Giám hiệu và Kế toán trưởng 

Ký kết Giao ước thi đua năm học 2019-2020
giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn trường

 

Ông Tô Diệp Khanh – Chủ tịch Công đoàn, thay mặt Đoàn Chủ tịch Thông qua dự thảo
Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của trường
 

 Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 18216603
Số Online : 2
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169