Đang tải dữ liệu ...
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2022 - ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2025
Giới thiệu chung
13/01/2015  - 14.466 lượt

I. Sơ lược lý lịch:


   1. Tên tập thể :  Phòng Đào Tạo Trường Cao đẳng GTVT thành phố Hồ Chí Minh

                   2. Quá trình thành lập:

      Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông – Công chánh được thành lập theo quyết định số 1268/QĐ-UB-NCVX vào ngày 27/02/1995 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM trên cơ sở hợp nhất 02 trường: Trường Kỹ thuật Đường thủy và Trường Công nhân kỹ thuật Đường bộ. Phòng đào tạo hiện nay được thành lập qua sự hợp nhất  nhân sự giữa hai phòng đào tạo của  2 trường trên. Năm 1998 trường nâng cấp lên thành Trường Trung học Giao thông – công chánh. Đến năm 2008, Trường được Bộ Giáo dục và đạo tạo nâng cấp thành Trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải. Qua 35 năm hình thành và phát triển, cùng với sự lớn mạnh của nhà trường về quy mô và hình thức đào tạo; Phòng đào tạo cũng không ngừng phát triển và được Đảng bộ, Ban giám hiệu giao nhiều trọng trách trong công tác đào tạo của nhà trường. Để hoàn thành được nhiệm vụ, mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức phải nỗ lực làm việc và học tập kinh nghiệm của người đi trước rất nhiều đồng thời phải biết vận dụng những kiến thức khoa học, sáng tạo vào công  việc hợp lí và khoa học.

 3. Tổ chức nhân sự:

    Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh hiện có 10 cán bộ, giảng viên, nhân viên đang công tác; trong đó có 06 trình độ thạc sĩ, 03 trình độ đại học , 01 chuyên viên .

   Phòng Đào tạo có 05 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Cao đẳng Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, 02  đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đang sinh hoạt tại Chi đoàn giáo viên trường.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

 4.1 Chức năng:

 Xây dựng, quản lý và phát triển các loại chương trình đào tạo và bồi dưỡng của nhà trường. Thực hiện các khâu trong quá trình quản lý đào tạo : Dự thảo, đệ trình, thông qua các chương trình môn học, giáo án, giáo trình tại các Hội đồng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc thực hiện cụ thể của các đơn vị. Quản lý các hoạt động thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng dạy và học, điều chỉnh và bổ sung chương trình đào tạo theo yêu cầu thực tế;

 

 Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng. Lập kế hoạch tiến độ thời gian, thời khóa biểu, cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập, số lượng giảng viên, giáo viên. Lập kế hoạch kiểm tra hết học trình, thi học kỳ và thi tốt nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật và chất lượng đào tạo.

4.2 Nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học hàng năm.

Lập kế hoạch, xây dựng lịch lên lớp, theo dõi, kiểm tra và tham mưu cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đánh giá công tác giảng dạy.

Tổ chức hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi và công tác cố vấn học tập chủ nhiệm giỏi, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, sổ sách của giáo viên.

Tổ chức thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp.

Thực hiện công tác giáo vụ, bảng biểu, thống kê báo cáo định kỳ theo qui định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

Công tác quản lý : Quản lý hồ sơ sổ sách, danh sách học sinh, kết quả học tập, xếp loại học tập, học bổng, xét lên lớp, xét tốt nghiệp, lập thủ tục công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh.

Lưu trữ hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác đào tạo.

Thực hiện các công tác khác liên quan đến đào tạo khi có sự phân công của Hiệu trưởng.

II. Tóm tắt thành tích tiêu biểu:

-         Hoàn thành công tác tuyển sinh năm học 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013 , 2013-2014

-         Hoàn thành kế hoạch giảng dạy năm học; 2010-2011; 2011-2012, học kỳ 1 năm 2012-2013

-         Hoàn thành công tác tổ chức thi tốt nghiệp các năm  với tỷ lệ đạt tốt nghiệp là 97 %

-         Hoàn thành công tác tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường ” năm học 2009-2010; 2010-2011.

-   Hoàn thành công tác kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo viên năm học 2010-2011; 2011-2012 , 2012-2013, 2013-2014

-        Hoàn thành công tác tổng hợp giờ giảng và tính dư giờ cho giáo viên tham gia giảng dạy.

-      Hoàn thành công tác đăng ký và thẩm định công trình nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2011, 2012, 2013,2014

-    Thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng: đề xuất khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, giảng dạy và phục vụ.

Ngoài ra tập thể Phòng đào tạo còn tham gia các giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật cụ thể:

-         Năm 2009 tham gia giải pháp “Giảm các thủ tục hành chính” và xây dựng Bộ câu hỏi và đề thi trắc nghiệm Pháp luật giao thông đường thủy nội địa dành cho đối tượng là học viên học Chứng chỉ chuyên môn ngành lái phương tiện thủy nội địađã được Hội đồng đánh giá của Sở Giao thông vận tải công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

-         Năm 2010 tham gia xây dựng Bộ câu hỏi và đề thi trắc nghiệm Pháp luật giao thông đường thủy nội địa dành cho đối tượng là học viên ngành thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa hạng nhìvà đã được Hội đồng đánh giá của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

-         Năm 2011 tham gia xây dựng Bộ đèn báo hiệu giao thông đường thủy nội địa dùng để giảng dạy đối tượng là học viên ngành thuyền trưởng phương tiện thủy nội địavà đã được Hội đồng đánh giá của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

-         Năm 2012 tham gia xây dựng thiết kế sa hình tuyến vận tải  đường thủy nội địavà đã được Hội đồng đánh giá của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật theo quyết định số : 4316/QĐ- SGTVT ngày 28/12/2012

-         Năm 2013 cùng với một số thành viên trong Phòng Đào tạo nghiên cứu và triển khai thành công giải pháp cải tiến lề lối làm việc (cải tiết kỹ thuật) “Xây dựng phần mềm quản lý giờ giảng của giảng viên Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh” và kết hợp với khoa Giao Thông thủy xây dựng “ Mô hình cấu trúc phương tiện thủy nội địa và hệ thống đèn tín hiệu phương tiện thủy nội địa ( dùng cảm biến )” đã được Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh và Sở Giao Thông Vận Tải Tp. Hồ Chí Minh thẩm định và thông qua.

III. Kết quả đã được khen thưởng:

1.     Danh hiệu thi đua:

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2012

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 03/ QĐ - TCĐGTVT ngày 2 tháng 1 năm 2013  của trường cao đẳng GTVT thành phố Hồ Chí Minh

2012

Tập thể Lao động Xuất Sắc.

Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 7 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

2013

Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định số 750/ QĐ-TCĐGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2013  của trường cao đẳng GTVT thành phố Hồ Chí Minh

2.     Hình thức khen thưởng:

 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2013

Giấy khen “Hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu  năm học 2013- 2014 ”

Quyết định số 305/QĐ-TCĐGTVT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của trường Cao đẳng Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

2013

Bằng khen Thủ Tướng Chính Phủ   đã có thành tích trong công tác từ năm 2010 đến năm 2012 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội và bảo vệ tổ quốc

Quyết định số 1518 /QĐ/TTg  ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Thủ Tướng Chính Phủ .
Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 18159636
Số Online : 3
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169