Đang tải dữ liệu ...
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2022 - ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2025
Chức năng - nhiệm vụ
12/04/2010  - 7.615 lượt

 Phòng Tổ chức - hành chính Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải Tp.HCM được thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-CTĐGTVT ngày 01/10/2009 trên cơ sở Phòng Hành chính - Tổ chức Trường TH Giao Thông Công Chính
1. Chức năng:
Giúp Hiệu trưởng công tác :
 - Tổ chức bộ máy (xây dựng qui chế làm việc của toàn trường và từng đơn vị)
 - Thực hiện chế độ chính sách cho CB, GV, CNV và người lao động qua công tác quản lý, đánh giá, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, nghỉ hưu, mất sức, chờ việc, thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...
 - Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, các văn bản liên quan.
2. Nhiệm vụ :
* Tổ chức :
  - Xây dựng kế hoạch, sắp xếp, bố trí, sử dụng nhân sự ; thực hiện các chế độ, chính sách, quyền lợi cho CB- GV- CNV toàn trường;
  - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB–GV- CNV toàn trường và kiểm tra việc thực hiện; - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức trường, quy hoạch, đề bạt, bố trí CB-GV–CNV thuộc Trường quản lý;
  - Theo dõi nắm tình hình, kiểm tra và là bộ phận chính trong việc tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
* Hành chính :
   - Bố trí xếp lịch và công việc lễ tân cho lãnh đạo tiếp khách;
   - Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ ; phổ biến kịp thời các văn bản cần thiết cho CB-GV-CNV trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
   - Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác bảo vệ, an ninh, trật tự cơ quan, vệ sinh môi trường, công tác y tế;
   - Đề xuất mua, trang bị các dụng cụ phục vụ sinh hoạt, hội họp,… của trường;
   - Quản lý các xe công tác hành chính. Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 18149747
Số Online : 4
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169