Đang tải dữ liệu ...
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2022 - ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2025
Giới thiệu về phòng tài chính kế toán
29/03/2012  - 15.794 lượt

  1. Chức năng:  

 

  - Tham mưu cho Hiệu trưởng về lĩnh vực tài chính, kế toán;

 

- Quản lý tài chính của nhà trường theo đúng chế độ, chính sách, quy định hiện hành của Nhà nước.

 

- Thực hiện các hoạt động kế toán: hạch toán kế toán, thống kê và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tài sản, nguồn vốn và các hoạt động của các bộ phận trong toàn trường.

 

  2. Nhiệm vụ:

 

 

- Xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm của trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý sử dụng nguồn kinh phí được cấp đúng nguyên tắc, chế độ thanh quyết toán theo đúng quy định;

 

- Thực hiện quản lý thống nhất các khoản về kinh tế tài chính của trường (gồm: tài sản cố định, vốn ngân sách, các nguồn vốn ngoài ngân sách, quỹ cơ quan), lập kế hoạch thu chi hàng năm, hàng quí của trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;

 

- Xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Tổ chức thực hiện các khoản thu chi trong và ngoài kinh phí được cấp, lập kế hoạch quyết toán hàng quý và hàng năm theo đúng qui định; 

 - Tổ chức việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị … cho tất cả các bộ phận trong trường và tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật;

 

-  Xây dựng và hướng dẩn thực hiện các quy định về tài chính, các biểu mẫu, qui trình thực hiện các hoạt động về tài chính- kế toán cho toàn trường, từng bộ phận, các lĩnh vực hoạt động;

 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận khác, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ và tổ chức thực hiện

 

- Lập chương trình công tác hàng tháng của phòng, để thực hiện theo kế hoạch công tác hàng tháng của nhà trường, phối hợp với các bộ phận khác thực hiện các công tác phát sinh.

 

         -  Thực hiện các công tác khác liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán .
Các thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 18158124
Số Online : 2
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169