Đang tải dữ liệu ...
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2022 - ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2025
Chức năng và nhiệm vụ
09/10/2013  - 21.694 lượt

1. Giới thiệu:

Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 213/QĐ-TCĐGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở khoa Quản Lý – Kế Toán. Khoa Kinh tế thực hiện đào tạo bậc Cao đẳng chính qui, Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp và Trung cấp nghề các chuyên ngành:

-      Bậc Cao đẳng:

+     Ngành Quản trị kinh doanh

+     Ngành Kế toán doanh nghiệp

+     Ngành Khai thác vận tải

+   Ngành Logistics

-      Bậc Trung cấp Nghề:

+     Ngành Kế toán doanh nghiệp

+     Ngành Kinh doanh vận tải đường bộ

Ngoài ra, Khoa Kinh tế còn thực hiện các loại hình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ các trình độ thấp hơn cho các đối tượng, đơn vị theo đúng chuyên ngành như:

-      Các lớp ngắn hạn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng về Kế toán, khai báo thuế, kế toán thuế, quyết toán thuế và thực hành phần mềm kế toán;

-      Các lớp ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức về quản trị hành chính văn phòng, tổ chức điều hành doanh nghiệp vận tải, khai thác vận tải…

-      Các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, giao nhận vận tải...

-    Các lớp bồi dưỡng khác theo đúng chuyên ngành.

 2. Nhiệm vụ của Khoa Kinh tế:

-      Tổ chức thực hiện việc biên soạn giáo trình, tài liệu chuyên ngành, giáo trình môn học, cải tiến và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy;

-      Lên kế hoạch về giáo viên giảng dạy, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, quản lý giáo viên, học sinh của Khoa và các hoạt động giáo dục theo chương trình đào tạo của nhà trường;

-      Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo qui định của lãnh đạo trường;

-      Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thuộc các lĩnh vực của Khoa quản lý, gắn đào tạo với sử dụng;

-      Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo theo yêu cầu của lãnh đạo trường;

-      Thực hiện các công việc khác khi được lãnh đạo trường yêu cầu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

   

    Khi có nhu cầu liên hệ, quý vị xin vui lòng gọi về số điện thoại văn phòng Khoa Kinh tế 0283 5264500 hoặc email về địa chỉ khoakt@hcmct.edu.vn.

 Các thông tin liên quan:
 
Liên kết
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 18158072
Số Online : 2
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169