Đang tải dữ liệu ...
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2022 - ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI NHIỆM KỲ 2020-2025
Góc tuyên truyền hưởng ứng phong trào thi đua ái quốc
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ
11/06/2013  - 6.199 lượt

LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC

Mục đích thi đua ái quốc là gì?
                   Diệt giặc đói khổ,
                   Diệt giặc dốt nát,
                   Diệt giặc ngoại xâm.
Cách làm là, dựa vào:
                   Lực lượng của dân
                   Tinh thần của dân, để gây:
                   Hạnh phúc cho dân.
Vì vậy bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua.
                   Làm cho mau
                   Làm cho tốt
                   Làm cho nhiều.
Mỗi người dân Việt-Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một người chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: Quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Thực hiện khẩu lệnh:
                   Toàn dân kháng chiến
                   Toàn diện kháng chiến
Trong cuộc thi đua ái quốc, chúng ta
                   Vừa kháng chiến
                   Vừa kiến quốc.
Kết quả đầu tiên của thi đua ái quốc là:
                   Toàn dân sẽ đủ ăn đủ mặc.
                   Toàn dân sẽ biết đọc, biết viết.
                   Toàn bộ đội sẽ đầy đủ lương thực, khí giới, để giết giặc ngoại xâm.
                   Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn.
Thế là chúng ta thực hiện:
                   Dân tộc độc lập.
                   Dân quyền tự do.
                   Dân sinh hạnh phúc.
Ba chủ nghĩa mà nhà đại cách mạng Tôn Văn đã nêu ra.
Để đi đến kết quả tốt đẹp đó, tôi xin
                     Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc;
                   Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn;
                   Đồng bào công thương thi đua mở mang doanh nghiệp;
                   Đồng bào công nông thi đua sản xuất;
                   Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh;
                   Nhân viên chính phủ thi đua tận tụy làm việc phụng sự nhân dân;
                   Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng.
Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.
Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chẳng những chúng ta có thể thắng lợi, mà chúng ta nhất định thắng lợi trong thi đua ái quốc.
                   Hỡi toàn thể đồng bào!
                   Hỡi toàn thể chiến sĩ!
                   Tiến lên!
                                                                            
                                                                                       Ngày 11 tháng 6 năm 1948
                                                                                               HỒ CHÍ MINHCác thông tin liên quan:
 
 Bản quyền © 2010 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 - Cơ sở 1: 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM - Tel : (848) 38.439.775 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 2: 08 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM - Tel : (848) 32.159.193 - Fax: (848) 39316227
 - Cơ sở 3: 256 Dương Đình Hội, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP.HCM
Lượt truy cập : 18216613
Số Online : 3
Hotline: (028) 38.439.775 - (028) 39.310.169